Museum
Stoomgemaal Halfweg

Het bestuur van de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg, dankt iedereen die op ons gestemd heeft tijdens de verkiezing voor het monument van het jaar 2020. Het is een erkenning voor de belangrijke rol die het Stoomgemaal in het verleden bij de droogmaking van het Haarlemmermeer heeft gespeeld. Het is ook een erkenning voor de ongeveer 40 vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten om het gemaal in stand te houden.

 

 

Coronaprotocol
Vanwege de huidige, strenge coronamaatregelen mag op stoomdagen een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in het gemaal aanwezig zijn. Dat betekent dat je – als het te druk is –even moeten wachten, voordat je naar binnen kunt of verder kunt lopen. 
In het gemaal is een eenrichtingslooproute uitgezet om te zorgen dat mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar en tot de aanwezige vrijwilligers. 
Stoomgemaal Halfweg wordt volledig in stand gehouden door vrijwilligers. Normaal zijn in het gemaal rondleiders aanwezig die alles kunnen vertellen over stoom, techniek en de historie van het Stoomgemaal. Om zoveel mogelijk bezoekers binnen te kunnen laten, is het aantal vrijwilligers op stoomdagen  beperkt.