Wie zijn wij

Wij zijn: Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg. Het Stoomgemaal Halfweg (vroeger; stoomgemaal ´Rijnland´ te Halfweg) is het oudste en grootste nog werkend schepradstoomgemaal ter wereld. Het is gebouwd in 1852 en uitgebreid in 1888 en 1923. Het Stoomgemaal Halfweg is een boezemgemaal. Boezemgemalen pompen het water uit de ‘boezem’ (sloten, plassen, meren en ringvaarten) en voeren het indirect af naar zee. De enorme schepraderen van het Stoomgemaal Halfweg verplaatsen 1.500.000 liter water (= 1.500 kubieke meter) per minuut. Het stoomgemaal is in 1977 vervangen door een modern gemaal ten noordoosten van Halfweg. Vanaf oktober 1983 is het stoomgemaal een Rijksmonument.

Contactgegevens 
Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg
Bezoekadres: Haarlemmermeerstraat 4, 1165 HJ Halfweg
Postadres: Postbus 22, 1160 AA Zwanenburg
Telefoon: 020-497 4396
E-mail: bestuur@stoomgemaalhalfweg.nl

Bank IBAN: NL46 RABO 0168 7098 72
BIC: RABONL2U
Inschrijvingsnummer KvK: 41 222 429
BTW nr.: NL 8049.95.394.B.01.
RSIN nummer: 8049.95.394