Stoomgemaal Halfweg

Educatie

Veel inwoners van Haarlemmermeer beseffen nauwelijks dat zij in een leeggemalen merengebied wonen en dat men gemiddeld 4 meter beneden de zeespiegel woont. Op sommige plekken zelfs tot 7 meter onder de zeespiegel. Men staat er ook niet meer bij stil op welke wijze het leefgebied Haarlemmermeer tot stand is gekomen en wat er heden voor nodig is om dit zo te houden.

Droge voeten in Haarlemmermeer vanzelfsprekend?

                         
Vooral de jeugd vindt het vanzelfsprekend om in Haarlemmermeer te wonen en hierbij droge voeten te houden. 
De watersnoodramp van 1953, maar ook de hoge dreigende rivierwaterstanden in 1993 en 1995 doen misschien een belletje rinkelen, maar behoren niet meer tot de directe zorgen van de gemiddelde Nederlander. Er is zeker bij jongeren een lacune aanwezig in de kennis over de strijd tegen het water, het besef dat wij niet zonder dijken kunnen en dat Haarlemmermeer met het gebruik van stoom is ontstaan. Maar ook het respect voor de enorme prestaties die vroeger met hand- en stoomkracht zijn geleverd in de voortdurende oer-Hollandse strijd tegen het water.

Leergang 'DROOG MET STOOM' voor basisonderwijs groep 7 en 8
Het Stoomgemaal Halfweg biedt de groepen 7 en 8 van het basis onderwijs een schitterende leergang Droog met Stoom. De leergang gaat over ‘water, dijken, historie en stoom’. 

                                          

De leergang bestaat uit twee delen.
Het eerste deel gaat over ‘water en dijken’. De les wordt gegeven op school door de docent zelf of door een vrijwilliger van het Stoomgemaal. De kinderen krijgen een presentatie te zien en vervolgens kan met gebruik van werkbladen de opgedane kennis worden getoetst. 
Meer informatie over de les 'water en dijken' staat hier.
Het tweede deel (op een andere dag) bestaat uit een bezoek aan het werkende Stoomgemaal Halfweg en gaat naast historie specifiek over 'stoom'. Ook hier krijgen de kinderen een presentatie en vervolgens een rondleiding met een gids en zien het stoomgemaal indrukwekkend draaien zoals dat in 1852 ooit is begonnen. Ook krijgen de kinderen werkbladen over ‘stoom’ zodat ook de opgedane kennis over stoom getoetst kan worden. Meer informatie over de les 'Stoom' staat hier.
Scholen kunnen voor de groepen 7 en 8 inschrijven voor dit educatieprogramma. De docentenhandleiding staat hier. Het programma is in april 2021 beschikbaar.