Educatie

 

 

Stoom- en erfgoededucatie 
Het 19e eeuwse industriële tijdperk, in het bijzonder het stoomtijdperk, komt steeds verder achter ons te liggen. Vooral bij de jeugd ontstaat daardoor een lacune in de kennis over - en respect voor! - de enorme prestaties die vroeger met hand- en stoomkracht zijn geleverd, met name bij de voortdurende oer-Hollandse strijd tegen het water. En niet te vergeten: de omstandigheden waarin die prestaties werden geleverd. Daarnaast raken ze steeds minder vertrouwd met het verschijnsel "stoom" zelf.

Voor leerlingen van de groepen 6 en hoger van het basisonderwijs en van de eerste klassen van het voortgezet onderwijs, vormt erfgoededucatie een wezenlijke verrijking van hun kennis en geestelijke bagage. Een bezoek aan Museum Stoomgemaal Halfweg, dat zo nauw verweven is met een indrukwekkend stuk historie, met (stoom)techniek en waterbeheer, zou eigenlijk een vaste plaats op het leerprogramma behoren te hebben.

Om een compleet beeld te krijgen is ook een bezoek aan het gemaal de Cruquius noodzakelijk. Het waterbeheer in Nederland gebeurt namelijk altijd in twee stappen. Hiervoor zijn verschillende soorten gemalen nodig die een twee-eenheid vormen. Het poldergemaal (de Cruquius), pompt het water uit de polder naar de boezem. Het boezemgemaal (Stoomgemaal Halfweg) pompt het water uit de boezem en voert het af naar zee.

Scholen kunnen voor een groep of klas een excursie naar het gemaal organiseren, bijv. in het kader van een leerproject over erfgoed, energie of "Nederland en het water". Op dit moment is een nieuw educatieprogramma in voorbereiding. Dit programma is in 2021 beschikbaar.

Contact 
Voor vragen en/of meer informatie, kunt u een e-mail sturen naar communicatie@stoomgemaalhalfweg.nl