Stoomgemaal Halfweg

Educatie

Veel inwoners van Haarlemmermeer beseffen nauwelijks dat zij in een leeggemalen merengebied wonen en dat men gemiddeld 4,5 meter beneden de zeespiegel woont. Op sommige plekken zelfs tot bijna 7 meter onder de zeespiegel. Men staat er ook niet meer bij stil op welke wijze het leefgebied Haarlemmermeer tot stand is gekomen en wat er heden voor nodig is om dit zo te houden.

Wonen onder de zeespiegel en toch droge voeten houden. Droog met stoom                         

 

                         

We vinden het vanzelfsprekend om in Haarlemmermeer te wonen en hierbij droge voeten te houden. 
De watersnoodramp van 1953, de hoge dreigende rivierwaterstanden in 1993 en 1995 doen misschien een belletje rinkelen, maar de zeer zware regenbuien in Duitsland, België en in Nederland (Limburg) in de zomer van 2021 moeten  zeker een bel doen rinkelen. Overstromingen met groot menselijk leed door opwarming van de aarde behoren zeker nu tot de directe zorgen van de gemiddelde Nederlander. Bij jongeren is een lacune aanwezig in de kennis over de strijd tegen het water, het besef dat wij door de veranderende weersomstandigheden niet zonder dijken kunnen en dat Haarlemmermeer met het gebruik van stoom is ontstaan. Maar ook het respect voor de enorme prestaties die vroeger met hand- en stoomkracht zijn geleverd in de voortdurende oer-Hollandse strijd tegen het water.

Leergang 'DROOG MET STOOM' voor basisonderwijs groep 7 en 8
Het Stoomgemaal Halfweg biedt de groepen 7 en 8 van het basis onderwijs een schitterende leergang Droog met Stoom. De leergang gaat over ‘water, historie en stoom’. 

                                          

De leerlingen krijgen in het Stoomgemaal als inleiding een presentatie, gevolgd door een rondleiding. Daarnaast ervaren de kinderen proefondervinderlijk op schaalmodellen de werking van de verschillende stoommachines. Ter afsluiting ontvangen ze een werkblad dat later op school gemaakt kan worden.

Na het volgen van de les kan de leerkracht in een klassengesprek nog sleutelvragen behandelen als: moeten wij in plaats van stoom en gas over naar duurzame energiebronnen? En hoe moeten we dat aanpakken?

Scholen kunnen voor de groepen 7 en 8 inschrijven voor dit educatieprogramma.

Data en tijden worden in overleg met de school vastgesteld. Inschrijven voor deze leergang kan via onderstaand formulier.

AANVRAAG LEERGANG DROOG MET STOOM

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

Velden met een * zijn verplicht