Sponsors

De stoomketel van Stoomgemaal Halfweg met registernummer K42954 staat onder keur bij Lloyd’s Register. De verplichte 2-jaarlijkse periodieke herkeuring voor deze stoomketel wordt uitgevoerd door Lloyd’s Register en voldoet aan de richtlijnen genoemd in de Wet Besluit Druk Apparatuur of WBDA. Hiervoor is Lloyd’s Register door de overheid erkend als Conformiteits Beoordelings Instantie (CBI) en tevens adviesorgaan om reparaties aan drukapparatuur te begeleiden en te beoordelen.

De leden van de Stoomwalsenclub Nederland en eigenaar van een stoommachine laten de machine(s) keuren door Lloyd’s Register als CBI volgens de WBDA richtlijnen. De 2-jaarlijkse periodieke herkeuring wordt door Lloyd’s Register voor leden van de Stoomwalsenclub Nederland geheel gratis uitgevoerd. Deze wijze van sponsoring wordt door het bestuur van de Stoomwalsenclub Nederland en machine-eigenaren zeer gewaardeerd.Voor meer informatie Lloyd’s Register zie:  www.lr.org of www.stoomwezen.nl