Stoomgemaal Halfweg

Kanovaren

Stoomgemaal Halfweg is een geliefde plek voor kanovaarders. Als het gemaal onder stoom draait, is het één van de weinige locaties in Nederland waar kanoverenigingen wildwatervaren kunnen oefenen. Stoomgemaal Halfweg is voor het in stand houden van het gemaal volledig afhankelijk van vrijwilligers en van entreegelden, subsidies en donaties. Daarom wordt een kleine donatie van de kanovaarders op prijs gesteld. Voor koffie, thee, fris en koek of snoep kunnen de kanovaarders terecht in het gemaal. Daar zijn ook toiletten, waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg heeft er geen bezwaar tegen dat kanovaarders gebruik maken van de wild bruisende waterstromen die de schepraderen van het gemaal veroorzaken. Maar het wil voorkomen dat het te druk wordt op het water rond het gemaal, als meerdere verenigingen tegelijkertijd aanwezig willen zijn.

 

Daarom verzoekt het bestuur kanoverenigingen die van plan zijn om in een stoomweekend naar Stoomgemaal Halfweg te komen, van tevoren contact op te nemen met Kano Vereniging Waterwolf via secretaris@kvwaterwolf.nl om een en ander te coördineren.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg gaat er vanuit, dat de kanovaarders een veilige afstand bewaren van de schepraderen en verzekerd zijn tegen mogelijke ongevallen en door hen veroorzaakte schade. Het aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Het bestuur waardeert het, als de kanovaarders na afloop van het varen een donatie van 2 tot 5 euro per vaarder afgeven bij de kassa. Bij voorbaat onze hartelijke dank daarvoor.