Vrijwilligers

Voor het in stand houden van het stoomgemaal en voor de organisatie van stoomdagen en andere evenementen kan het bestuur van de stichting een beroep doen op een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken geheel belangeloos en dragen het stoomgemaal een zeer warm hart toe. Zij worden aangestuurd door de (vrijwillige) beheerder. Op dit moment zijn ongeveer 45 vrijwilligers actief betrokken bij het stoomgemaal.

De vrijwilligers voor de (stoommachine) technische onderhoudswerkzaamheden en de algemene bouwkundige onderhoudswerkzaamheden worden ‘aangenomen’ op basis van hun technische- en educatieve vaardigheden c.q. het overbrengen van kennis en ervaringen op de jongere generatie. 
De vrijwilligers voor de techniek dienen bij voorkeur kennis/ervaring met (stoom)machines te hebben. De vrijwilligers voor de balie dienen vooral op een representatieve wijze de bezoekers van het museum te ontvangen. Van vrijwilligers voor educatie, rondleidingen en pr. wordt verwacht dat zij een brede kennis en interesse hebben van de historische aspecten van het stoomgemaal en zijn omgeving.
Op jaarbasis worden door de vrijwilligers 10.000 tot 12.000 uren aan het museumgemaal besteed.