ANBI STATUS

Stoomgemaal Halfweg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat er over giften aan ons geen schenkingsrecht hoeft te worden betaald en dat over een verkrijging uit een nalatenschap geen successierecht is verschuldigd. Anders gezegd: het gehele geschonken of nagelaten bedrag wordt door ons besteed aan het doel waarvoor het is bestemd. Verder kan men - afhankelijk van uw fiscale situatie - in bepaalde gevallen giften aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Omdat wij een culturele ANBI zijn, mag volgens de "Geefwet" een donateur voor de berekening van zijn of haar giftenaftrek de gift verhogen met 25%. Deze verhoging kan maximaal € 1.250,- zijn. Bedrijven mogen hun giftenaftrek verhogen met 50%, tot een maximum van € 5.000,-.Verdere informatie over fiscale aspecten van schenken en nalaten vindt u op de site van de Belastingdienst.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg voert al sinds de oprichting een stringent beloningsbeleid. Dit houdt in, dat noch de leden van het bestuur, noch de conservator, noch de leden van de ondersteuningsgroep (vrijwilligers) in aanmerking komen voor beloning in de gebruikelijke betekenis van het woord. De vrijwilligers komen wel in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding, conform de daarvoor geldende fiscale regels, tot ten hoogste het fiscaal vrijgestelde bedrag per jaar. 

Contactgegevens 
Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg
Bezoekadres: Haarlemmermeerstraat 4, 1165 HJ Halfweg
Postadres: Postbus 22, 1160 AA Zwanenburg
Telefoon: 020 497-4396
E-mail: conservator@stoomgemaalhalfweg.nl

Bank IBAN: NL46 RABO 0168 7098 72
BIC: RABONL2U
Inschrijvingsnummer KvK: 41 222 429
BTW nr.: NL 8049.95.394.B.01.
RSIN nummer: 8049.95.394
Klik hier voor ons beleidsplan 2016-2018

 
Klik hier voor ons meest recente financieel overzicht.