Stoomgemaal Halfweg

ANBI STATUS

Stoomgemaal Halfweg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er over giften aan ons geen schenkbelasting hoeft te worden betaald en dat over een verkrijging uit een nalatenschap geen erfbelasting is verschuldigd. Anders gezegd: het gehele geschonken of nagelaten bedrag kan door ons worden besteed aan het doel waarvoor het is bestemd. Verder zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover zij een bepaald bedrag overschrijden. Dat grensbedrag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Echter, u kunt uw gift, hoe klein ook, volledig aftrekbaar maken door ons gedurende 5 jaar een gift toe te zeggen. Dat moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Bent u hierin geïnteresseerd, vul dan het aanmeldingsformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Een gift aan een culturele ANBI wordt voor de berekening van de aftrek verhoogd met 25%. Deze verhoging kan maximaal € 1.250,- zijn. Voor bedrijven is dat percentage 50%, met een maximum van € 5.000,-.
Verdere informatie over fiscale aspecten van schenken en nalaten vindt u op de site van de Belastingdienst.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg voert al sinds de oprichting een stringent beloningsbeleid. Dit houdt in, dat noch de leden van het bestuur, noch de conservator, noch de leden van de ondersteuningsgroep (vrijwilligers) in aanmerking komen voor beloning in de gebruikelijke betekenis van het woord. De vrijwilligers komen wel in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding, conform de daarvoor geldende fiscale regels, tot ten hoogste het fiscaal vrijgestelde bedrag per jaar. 

Contactgegevens 
Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg
Bezoekadres: Haarlemmermeerstraat 4, 1165 HJ Halfweg
Postadres: Postbus 22, 1160 AA Zwanenburg
Telefoon: 020 497-4396
E-mail: bestuur@stoomgemaalhalfweg.nl

Bank IBAN: NL46 RABO 0168 7098 72
BIC: RABONL2U
Inschrijvingsnummer KvK: 41 222 429
BTW nr.: NL 8049.95.394.B.01.
RSIN nummer: 8049.95.394
 

 
 
 
 
 

 

 

AANMELDING DONATEUR/SPONSOR

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

Velden met een * zijn verplicht