Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Vrienden Stoomgemaal bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij vergaderen minimaal zes maal per jaar. De vergaderingen worden tevens bijgewoond door de beheerder. De beheerder is tevens een vrijwilliger. Tijdens de vergaderingen staan in ieder geval onderstaande punten op de agenda: • Financiële zaken • Bouwtechnische zaken • Verslag van de beheerder

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: P.G.F. te Beest
Secretaris: B.J. Huisman
Penningmeester: vacature, waarnemend: M.A.M. de Haan-Knijn
Bestuurslid: G.T.A. van den Boogaard (bouwtechnische zaken)
Bestuurslid: R. van Haeften (fondsenwerving)
Bestuurslid: G.H.M. Nibbering (commerciële zaken)
Bestuurslid: R.T.N.M. Wever (communicatie en PR)